Vries, Hugo de: De ademhaling der planten. Redevoering bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt in de wis- en natuurkundige faculteit aan de hoogeschool van Amsterdam, den 15den October 1878 uitgesproken. Vries, Hugo de: De ademhaling der planten. Redevoering bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt in de wis- en natuurkundige faculteit aan de hoogeschool van Amsterdam, den 15den October 1878 uitgesproken.
Vries, Hugo de
De ademhaling der planten. Redevoering bij de aanvaarding van het buitengewoon hoogleeraarsambt in de wis- en natuurkundige faculteit aan de hoogeschool van Amsterdam, den 15den October 1878 uitgesproken.
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1878, pp. 24, large 8vo, unopened, printed wrappers.
55
Formal oration in acceptance of the appointment as e.o. professor of Botany at the University of Amsterdam.
* Stafleu & Cowan VI p. 788.