Brink Jansz, Godart van den (printer/author): Ordonnantie op den impost van het ooft en fruyt. Geärresteerd by de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht op den 14 February en van den stadhuize (more folito) gepubliceerd den 19 Maart 1785.
Brink Jansz, Godart van den (printer/author)
Ordonnantie op den impost van het ooft en fruyt. Geärresteerd by de edele groot achtbare heeren burgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht op den 14 February en van den stadhuize (more folito) gepubliceerd den 19 Maart 1785.
Utrecht, G. van den Brink Jansz., 1785, pp. [xiv], small 4to (165 x 211 mm), unopened.
Added:
- Extract. Uit de reslutien van de ed. achtb. heeren burgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht. Maandag den 6 Augustus 1781. Gehoord het rapport van de heeren gecommitteerden tot de appelmeesters, … Utrecht, 1781, folded broadsheet (450 x 550 mm). 2 copies.
- Publicatie. Tegens het schenden van boomen en houtgewasschen; mitsgaders van stads muuren, werken, en gebouwen. … Utrecht, 1769, folded broadsheet (440 x 550 mm). Partly split in fold.
130