Willem III van Oranje-Nassau (1817-1890). Prince of Orange, Prince of Orange-Nassau, Duke of Limburg, King of the Netherlands, Grand Duke of Luxembourg.
Willem III van Oranje-Nassau (1817-1890). Prince of Orange, Prince of Orange-Nassau, Duke of Limburg, King of the Netherlands, Grand Duke of Luxembourg.
From: De Nederlandsche boomgaard, beschreven en uitgegeven door het bestuur der Vereeniging tot regeling en verbetering van de vruchtsoorten te Boskoop,
Groningen, J.B. Wolters, 1868, volume 1, frontispiece. Chromolithographed plate by O. Erelman finished by hand, printed by Severeyn's Chromolithographic Institute (sheet 218 x 298 mm), text enclosed.
150