Pomona. In Roman mythology: the goddess of fruit trees, gardens, and orchards.
Pomona. In Roman mythology: the goddess of fruit trees, gardens, and orchards.
From: De Nederlandsche boomgaard, beschreven en uitgegeven door het bestuur der Vereeniging tot regeling en verbetering van de vruchtsoorten te Boskoop, ...
Groningen, J.B. Wolters, 1868, volume 2, allegorical frontispiece. Chromolithographed plate by O. Erelman finished by hand, printed by Severeyn's Chromolithographic Institute (sheet 218 x 298 mm).
150